Villa Eden

  • Adres: Libelta 29, 61-707 Poznań
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2.675,94m2
  • Powierzchnia hali garażowej: 1.241m2
  • Liczba lokali mieszkalnych: 22